Belgeler-Sertifikalar

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi

ISO 22716:2008
GMP

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

“İlgi” Marka Tescil
Belgesi

“Kano” Marka Yenileme Belgesi

“Melissa” Marka Yenileme Belgesi

“Zigana” Marka Yenileme Belgesi

Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
(İMALAT)

Yerli Malı Belgesi